Loading

Môi trường

Môi trường làm việc :
– Nhiều năm nay, ChinLi luôn cải thiện môi trường làm việc như: an toàn công cộng và lượng khí thải, đồng thời cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc thoãi mái, được cơ quan chính phủ kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đồng thời cũng được sự công nhận của thương hiệu nổi tiếng thế giới.

– Chính sách đánh giá môi trường của chúng tôi chính là cung cấp một môi trường làm việc an toàn, 0% sự cố an toàn công cộng và kiểm soát nhiệt độ trong xưởng.

kiểm-soát-việc-thực-hành-quy-tắc-5S-tại-văn-phòng-và-tại-công-trình-1