Loading

Huấn luyện và đào tạo

Giáo dục và đào tạo 5S Theo hệ thống chặt chẽ của công ty, việc thực hiện các hoạt động đào tạo cần rõ ràng, bên cạnh việc thuê giảng viên chuyên nghiệp hoặc tổ chức giảng dạy tư vấn, v.v. và chăm sóc và huấn luyện nhân viên để tăng hiệu quả đào tạo, Để học viên của công ty có thể “học để sử dụng”, áp dụng nội dung đào tạo vào thực tế công việc, nhằm đạt được mục đích đào tạo. Không ngừng học tập chăm chỉ, đạt kết quả dạy và học, từ đó nâng cao chất lượng người lao động. Từ việc tìm hiểu mức độ ý định của nhân viên và cấp dưới, hướng dẫn giá trị bản thân của nhân viên trong các đơn vị khác nhau, sử dụng hệ thống kiểm tra nhân sự đến quan tâm đến việc lập kế hoạch, thăng chức và nâng cấp nghề nghiệp của nhân viên.

7

6

4

1

5

3

2