Loading

2018

 

20180620明新科技大學講座

2018

20180623台商在台科大舉辦企業攬才博覽會

2018b

20180719教育部及學前教育署參訪越南今立公司

2018c

20180719教育部及學前教育署參訪越南今立公司學生參觀工廠

2018d

20180802教育部國教署蒞臨參觀今立工廠

a2018a

a2018b

a2018c

20180803明新科大義工團參訪我司

a2018d

a2018e

a2018f