Loading

thực hiện chăm sóc và quan tâm tới các hộ gia đình gặp khó khăn

20160818社區救濟貧困人家

對今立集團的重要性

善盡社會責任,分擔政府及社區風險

關懷及提升樂齡族群生活品質

短期目標

提供經濟弱勢民眾基礎的人身保險保障,提升生活品質

持續透過公益活動,帶領社會大眾關注「樂齡議題」

中長期策略

結合其他公益團體,落實對經濟弱勢民眾

之照顧責任持續以「社會企業」推動年長者藝術服務活動

tt1

tt2

 

20170712參加檳椥省檳棋縣橋樑開通典禮

 

tt3

20160807致贈情義物資於平陽社會福利局

 

tt4